Habitatges adaptaptats a les necessitats actuals


Avui la societat és molt diversa i els nous habitatges han d’albergar diferenes tipus d’usuaris. L’increment del teletreball, fills que triguen a anar-se’n de casa, famílies ampliades o monoparentals, cases compartides per amics, etc. Tots aquests factors, a més de la recerca de minimitzar l’impacte ambiental i d’aprofitar millor els recursos tecnològics, contribueixen a repensar la manera en què es dissenyen avui els habitatges. Les noves famílies han canviat les regles del disseny de les cases. El sistema #Smartliving permet que els habitatges s’adaptin a les necessitats actuals, amb un disseny d’ambients flexibles capaços de modificar-se amb el pas del temps.

Gran exposició


Gran exposició de l’equip d’arquitectes d’#Smartliving , liderats per Xavier Claramunt, a la Fundació Palo Alto, en la mostra “Origen, Realitat, Futur”, durant la Barcelona Design Week fins el 14 de juny.

Especialistes en terrenys complicats


Cada cop som més especialistes en terrenys complicats amb pendent. Els nostres sistemes de fonaments i murs de contenció converteixen els solars inclinats en solars plans amb gran facilitat per adaptar-se a qualsevol de les nostres cases Smart a preus ultracompetitius. #Smartliving té els sistemes per fer dels solars inclinats, de menys cost, a solars practicables per a les nostres vivendes unifamiliars.

Sistema SIMON

A partir d’ara, totes les cases Smartliving comptaran amb el sistema Simon 100 de domòtica bàsica amb control, des d’un dispositu mòbil, d’accés a persianes, llums exteriors, presència i escenes varies escollides per l’usuari.

El furor de les minicases

  

>link

Negocios
Elpais.com

EL FUROR DE LAS MINICASAS

Un molt bon article a El País. #Smartliving posarà a la venda la seva ultra micro Smart de 15 m2 al març del 2018 per 23.900€. Totalment sostenible: sense necessitat d’estar connectada a cap instal·lació del territori i per la seva mobilitat no necessitarà tampoc cap tipus de permís. Interessats, envieu mail a info@smartliving.cat

Una casa en dos días


Avui les cases #Smartliving són notícia al Magazine de La Vanguardia !!

Buena vida
La Vanguardia

>link
Una casa en dos días
Hace años que queríamos dejar de trabajar como los romanos, ladrillo sobre ladrillo”, explica el arquitecto Xavier Claramunt, director de innovación de Smartliving, que defiende que “se puede construir casas con patrones de calidad similares a los de las líneas de montaje de automóviles”.

Continue reading