BENVINGUDES BRISES, VENTS I MARINADES


La ventilació mecànica es combina amb la ventilació feta per vosaltres mateixos. Les finestres i balconeres se situen en façanes oposades per permetre la ventilació creuada, especialment a l’estiu, i aprofitar els vents que apareixen al matí i a la tarda, així com les diferències de pressió que provoca tenir un façana al sol i una altra a l’ombra.

L’AIRE ENS DÓNA L’ENERGIA


Benestar i salut per a vosaltres que l’habitareu; sostenibilitat per tenir el mínim impacte sobre el medi ambient (tant en la construcció com en el seu ús); i optimització de la relació preu-prestacions a través de la integració vertical de totes les operacions en una única companyia: #smartliving.

BENVINGUDES BRISES, VENTS I MARINADES

La ventilació mecànica es combina amb la ventilació feta per vosaltres mateixos: ens agrada obrir finestres. Les finestres i balconeres es situen en façanes oposades per permetre la ventilació creuada especialment a l’estiu per aprofitar els vents que apareixen al matí i a la tarda, així com les diferències de pressió que provoca tenir un façana al sol i una altra a l’ombra.