SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ RADIANTS

La climatització radiant -calefacció i refrigeració- és la més saludable i la que dóna uns nivells de confort més elevats. El nostre cos necessita estar envoltat de superfícies amb la temperatura adequada. Climatitzar l’aire, especialment quan les parets que ens envolten tenen una temperatura diferent, no aporta el màxim confort. El calor del Sol ens arriba per radiació, i no escalfant l’aire que hi ha entre aquest i la Terra.

BENESTAR CONFORT I SALUT

El benestar, el confort i com a conseqüència, la salut de les nostres cases, s’aconsegueix amb la selecció adequada de materials i instal·lacions, les decisions del disseny i el control de la construcció.

MATERIALS SALUDABLES

Els materials determinen les condicions de salut dels espais interiors. S’utilitzen els materials menys processats i més naturals que ofereixi el mercat, i sempre amb la mínima emissió de substàncies contaminants a l’ambient interior, com els compostos orgànics volàtils (COV). L’objectiu és la nul·la emissió de COV.

BENESTAR CONFORT I SALUT

El benestar, el confort i com a conseqüència, la salut de les nostres cases, s’aconsegueix amb la selecció adequada de materials i instal·lacions, les decisions del disseny i el control de la construcció.