SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ RADIANTS

La climatització radiant -calefacció i refrigeració- és la més saludable i la que dóna uns nivells de confort més elevats. El nostre cos necessita estar envoltat de superfícies amb la temperatura adequada. Climatitzar l’aire, especialment quan les parets que ens envolten tenen una temperatura diferent, no aporta el màxim confort. El calor del Sol ens arriba per radiació, i no escalfant l’aire que hi ha entre aquest i la Terra.