VENTILEM SENSE PERDRE ENERGIA


Sistema de ventilació que tracta l’aire net exterior abans d’entrar per a no alterar la temperatura interior. A l’estiu l’aire brut que s’expulsa deixa el seu fred a l’aire net que entra i que està a major temperatura. Així la temperatura de l’ambient interior es manté constant i el sistema de climatització no ha de treballar per refredar l’aire exterior. A l’hivern el sistema funciona de manera inversa.

LA TERRA ENS DÓNA L’ENERGIA


Sistema de generació energètica renovable que aprofita el calor de la pròpia Terra (la seva temperatura constant de 10º-16º a aproximadament 3 m de profunditat). És una bomba de calor que intercanvia amb la Terra.

VENTILEM SENSE PERDRE ENERGIA


Sistema de ventilació que tracta l’aire net exterior abans d’entrar per a no alterar la temperatura interior. A l’estiu l’aire brut que s’expulsa deixa el seu fred a l’aire net que entra i que està a major temperatura. Així la temperatura de l’ambient interior es manté constant i el sistema de climatització no ha de treballar per refredar l’aire exterior. A l’hivern el sistema funciona de manera inversa.