MATERIALS SALUDABLES

Els materials determinen les condicions de salut dels espais interiors. S’utilitzen els materials menys processats i més naturals que ofereixi el mercat, i sempre amb la mínima emissió de substàncies contaminants a l’ambient interior, com els compostos orgànics volàtils (COV). L’objectiu és la nul·la emissió de COV.