NI UNA PEÇA MÉS DE LA NECESSÀRIA


Els elements constructius es produeixen a la fàbrica i es col·loquen al solar.