VENTILEM SENSE PERDRE ENERGIA


Sistema de ventilació que tracta l’aire net exterior abans d’entrar per a no alterar la temperatura interior. A l’estiu l’aire brut que s’expulsa deixa el seu fred a l’aire net que entra i que està a major temperatura. Així la temperatura de l’ambient interior es manté constant i el sistema de climatització no ha de treballar per refredar l’aire exterior. A l’hivern el sistema funciona de manera inversa.