LA TERRA ENS DÓNA L’ENERGIA


Sistema de generació energètica renovable que aprofita el calor de la pròpia Terra (la seva temperatura constant de 10º-16º a aproximadament 3 m de profunditat). És una bomba de calor que intercanvia amb la Terra.