PAU ELECTROMAGNÈTICA

L’electricitat, la transmissió de dades i les tecnologies de la comunicació sense fils, els electrodomèstics i la il•luminació artificial influeixen en l’ambient interior, el que s’anomena electroclima. Aquest electroclima es controla especialment a les zones de dormitoris, el lloc del descans on el nostre cos necessita de l’entorn més natural i neutre possible.