VOLEM SONS, NO SOROLLS

El soroll és una de les principals causes de discomfort i problemes de salut. Les portes i finestres de les cases Smartliving tenen unes prestacions acústiques per sobre dels llindars normatius.