Sistema SIMON

A partir d’ara, totes les cases Smartliving comptaran amb el sistema Simon 100 de domòtica bàsica amb control, des d’un dispositu mòbil, d’accés a persianes, llums exteriors, presència i escenes varies escollides per l’usuari.