Tradició i modernitat

Contrast entre la tradició i la modernitat. Aquest projecte aconsegueix que el sol atravessi per l’interior de la casa de sud a nord.