Habitatges adaptaptats a les necessitats actuals


Avui la societat és molt diversa i els nous habitatges han d’albergar diferenes tipus d’usuaris. L’increment del teletreball, fills que triguen a anar-se’n de casa, famílies ampliades o monoparentals, cases compartides per amics, etc. Tots aquests factors, a més de la recerca de minimitzar l’impacte ambiental i d’aprofitar millor els recursos tecnològics, contribueixen a repensar la manera en què es dissenyen avui els habitatges. Les noves famílies han canviat les regles del disseny de les cases. El sistema #Smartliving permet que els habitatges s’adaptin a les necessitats actuals, amb un disseny d’ambients flexibles capaços de modificar-se amb el pas del temps.