Pisos prefabricats com a allotjament temporal

>link

Lavanguardia.com

PISOS PREFABRICATS COM A ALLOTJAMENT TEMPORAL

#Smartliving proposa un habitatge prefabricat per sumar-se a l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona.