Tercer pas en el procés de fabricació


Tercer pas en el procés de fabricació de les cases Smartliving: col·locació de vidres a portes i finestres, i comprovació de la resistència per no patir trencaments en el posterior trasllat al seu lloc definitiu. Descobreix els habitatges que es poden completar a mesura que es va vivint i segons les necessitats dels seus usuaris a www.smartliving.cat